1_Povzetki zakonov Delovno pravo in socialna varnost

94,99

Število strani: 98. Datum zadnje posodobitve: december 2017.

Povzetki so napisani na računalnik.

Področje delovnega prava:

 1. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 2. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
 3. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
 4. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)
 5. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)
 6. Zakon o stavku (ZStk)
 7. Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)
 8. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)
 9. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZČ-1)
 10. Zakon o vajeništvu (ZVaj)
 11. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)

Področje prava socialne varnosti:

 1. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
 2. Zakono zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 3. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
 4. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
 5. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
 6. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
  • 69 €
  
Šifra: 1043 Kategorija:
Updating…
 • V košarici ni izdelkov.