Dodaj vprašanja

Home Forumi Gospodarsko pravo Bojan Brežan

 • Avtor
  Prispevki
 • #4607 Reply
  Lea
  Gost

  – prestrukturiranje druzbe – razdelitev, oddelitev, izclenitev
  – koncentracije + postopki pred avk
  – povecanje ok druzbe
  – locitvena in izlocitvena pravica
  – kdo lahko predlaga zacetek stecajnega postopka in pogoji
  – osnovni pojmi stecaja
  – kako se deli stecajna masa

  #3954 Reply
  Pdi Alumni
  Gost

  Okt 2021:
  – Kaj so gospodarske pogodbe, kdo jih sklepa, kje je to urejeno?
  – Katera je najpogostejša pogodba med gospodarskimi subjekti? Prodajna pogodba
  – Potem nekaj o sklepanju prodajnih pogodb na daljavo in sva potem prišla na ponudbo, kdaj je pogodba sklenjena? Ko je ponudba sprejeta
  – Na primeru vse o stvarnih napakah (Nekaj v smislu, da je proizvajalec prodajal stroje, od njega jih je kupil prodajalec, ki je te stroje prodajal naprej. Težava se je pojavila, ker so v strojih začeli rjaveti vijaki. Kaj lahko naredijo kupci? Kakšen zahtevek bi lahko prodajalec uveljavljal naproti proizvajalcu? Odškodninski zahtevek zaradi izgubljenega dobička) Potem nekaj glede tega, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana. Potem dejstvo, da je prodajalec vedel za stvarno napako.
  – Katere so kapitalske družbe?
  – Razlika med d.d. in d.o.o., predvsem razlika v praksi; navedel je primer, da če želiš s prijatelji ustanovit podjetje, za katero obliko se boš odločil; iz tega sva potem prišla na razliko glede odpoklica poslovodstva –> da lahko v d.o.o. skupščina direktorja odpokliče brez razlogov, v d.d. pa ne.
  – Odškodninska odgovornost uprave; kaj pa v primeru, če skupščina odloča o nekem vprašanju? –> članu organa vodenja ali nadzora ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu.
  – Kdaj je družba insolventna?
  – Kakšne so posledice insolventnosti? Obveznost enakega obravnavanja upnikov. Katera plačila so nujna za redno poslovanje?
  – Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju (12 mesecev pred UVEDBO stečajnega postopka)
  – Kdaj je dolžnikovo dejanje izpodbojno? Dva pogoja

  #3525 Reply
  Marko Škerjanc
  Keymaster
Odgovori na: Bojan Brežan
Tvoji podatki:
Updating…
 • V košarici ni izdelkov.