Dodaj vprašanja

Home Forumi Gospodarsko pravo Zdenka Pešec

 • This topic is empty.
 • Avtor
  Prispevki
 • #4324 Reply
  Anja
  Gost

  Izpraševalka je prijetna gospa, sicer med izpraševanjem lahko izgleda malo bolj stroga, vendar, če vidi, da ne znaš, gre z vprašanji naprej oz. ti da kakšno podvprašanje ali pa zastavi drugo vprašanje.
  1. Pokazala mi je bianko menico, pri čemer sem morala povedatti njene bistvene sestavine, ali je veljavna, če je brez pooblastila izdajatelja menice. Kaj naredi upnik, če ni pooblastila, ali je veljavna, kaj je menica, kakšne menice poznamo,
  2. Nato mi je pokazala izvršnico, kaj je bistvo izvršnice, kje je urejena, kje je unovčljiva,
  3. Katere druzbe poznamo, katere po velikosti, kaj je razlika,
  4. Poslovne knjige, ali imajo vse družbe po velikosti enake poslovne knjige, kaj morajo poleg letnega poročila imeti še velike in srednje družbe,
  5. Katere terjatve prijavimo v stečaju,
  6. Insolvenčni postopki,
  7. Izbris brez likvidacije,
  8. Posebnosti gospodarskih sporov po ZPP (v okviru tega še kakšno vprašanje, npr SMV razlika s fizičnimi osebami, pritožbeni postopek in pa sojenje senat – posameznik),
  9. Kaj so javne družbe,
  10. Kako nastane doo, kolikšen je osnovni kapital, kaj se zgodi, če ni takoj vplačan, kaducitetni postopek, kolikšen vložek more vplačati družbenik ob ustanovitvi družbe,
  11. SPOT točka, kako je z vlogo notarja pri ustanovitvi v tem primeru,
  12. Katerih terjatev ne prijavimo v stečaju,
  13. Fiduciarna cesija – kdo ima ločitveno in kdo izločitveno pravico,
  14. Zunajsodna prodaja,
  15. Kdo je trajno nelikviden,
  16. Vrste terjatev v insolvenčnih postipkih,
  17. Katere so prednostne.

  #3955 Reply
  Pdi Alumni
  Gost

  December 2021:
  1. Država razpiše javni razpis za pridobivanje sredstev, ki jih je pridobila iz evropskih sredstev za razvoj, družba se prijavi in uspe, sklene se pogodba. Za kakšno vrsto pogodbe gre? Če bi prišlo do spora, po kakšnih pravilih bi se presojalo?
  2. Kdaj gre za gospodarski spor kdaj za spor po ZPP?
  3. Kje so urejena pravila gospodarskega spora? Kdaj se še uporabljajo ta pravila? Kaj pa če pride do spora med družbeniki ali med upravo in družbeniki?
  4. Pred katerim sodiščem se rešujejo gospdoarski spori?
  5. Kdaj sodi posameznik kdaj senat?
  6. Ali se v gospodarskih sporih lahko odloči brez obravnave? Kdaj? Povezava s SMV.
  7. Kdaj dobi družba pravno subjektiviteto
  8. Kam se vpiše gospodarska družba
  9. Primerjajte sodni register z ZK
  10. Kdo odloča o vpisih v sodni register? Kdaj sodnik kdaj referent? Ali je to kakšna posebnost?
  11. če pride do pritožbe kdo odloča potem?
  12. Kdo odloča o vpisu d.o.o. v register?
  13. Kdaj sodnik izda nadomestni sklep?
  14. Kdo odloča o priotžbi zoper tak sklep?
  15. Kdaj odloča sodišče v senatu 3 sodnikov?
  16. Registrska tožba? Tožba na ničnost kapitalske družbe
  17. Kdaj govorimo o insolventnosti
  18. Ali so domneve o insolvenčnosti izpodbojne? Katere niso?
  19. Katere so prednostne terjatve?
  20. ALi morajo delavci prijaviti vse svoje terjatve?
  21. Katerih terjatev/pravic ni potrebno prijavljati?
  22. Kdaj pride do 1. razdelitev stečajne mase?
  23. Katere vrste stečajnih mas poznamo?
  24. Kaj se plača naprej iz splošne mase?
  25. Kdaj se lahko prvič delijo prednostne?
  26. Kakšen je rok za sklic skupščine d.d.?
  27. Kaj če uprava zamudi rok za sklic take skupščine?

  #3599 Reply
  Marko Škerjanc
  Keymaster
Odgovori na: Zdenka Pešec
Tvoji podatki:
Updating…
 • V košarici ni izdelkov.