Odgovori na forumu

 • Avtor
  Prispevki
 • v odgovor na: Renata Horvat #3953
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Januar 2022:
  1. Temeljna delitev gospodarskih družb – razlike med družbami.
  2. Družba z neomejeno odgovornostjo.
  3. Vodenje poslov pri d.n.o., katera pravila se uporabljajo.
  4. Prenehanje družbe – razloži.
  5. Kako je v primeru, če eden od družbenikov umre – kakšne so možnosti? Kdaj lahko vstopijo dediči?
  6. Komanditna družba.
  7. Delniška družba – razloži kateri so organi družbe, koliko članov ima nadzorni svet.
  8. Uprava v delniški družbi – kakšen je način odločanja.
  9. Člani nadzornega sveta – kaj je pomembno pri odločanju o članih.
  10. Pristojnosti nadzornega sveta.
  11. Kdo lahko nastopa kot zastopnik družbe.
  12. Kaj je odobreni kapital – razloži.
  13. Kdaj je sklep skupščine ničen – razloži.
  14. Postopki zaradi insolventnosti.
  15. Stečaj – razloži, kdo lahko predlaga začetek?
  16.Kdaj se lahko začne stečaj – kaj mora biti izpolnjeno?
  17. Stečaj nad pozneje najdenim premoženjem – v postopku prodaje nepremičnine, ki je spadala v stečajno maso, se je nekdo v zemljiško knjigo vknjižil kot predkupni upravičenec, vendar se kasneje izve, da to ni bil (v tem primeru ne gre za pozneje najdeno premoženje)
  18. Izločitvena pravica – razloži.
  19. Ločitvena pravica – razloži.
  20. Registrsko sodišče – kaj ugotavlja, kako v primeru, če ugotovi, da predlogu za vpis niso priložene ustrezne listine? Kako v primeru, če je priložen neustrezen sklep – sklep, ki ni bil sprejet z ustrezno večino? (predlog zavrne)

  v odgovor na: Dunja Jadek Pensa #3952
  Pdi Alumni
  Keymaster

  December 2021:
  1. Ste sodnica v postopku v katerem občina terja plačilo zneska od RS. Obe stranki zatrjujeta, da so podane kršitve človekovih pravic. Kako se boste odzvali na te očitke? (pravne osebe nimajo človekovih pravic, imajo pa nekatere ustavne pravice)
  2. Pravica do zasebne lastnine. Kateri obliki pravne osebe se prilega in kateri ne?
  3. Gospodarski spor, odškodninski primer: toženo stranko tožnik označi z Janez Novak, namesto Janez Novak s.p. Bo to z vidika procesnega prava narobe? Kaj se naredi s tako tožbo?
  4. Je dopustna izvršba zoper stečajnega dolžnika?
  5. Nakup poslovnega deleža v d.o.o.
  6. Kaj lahko ureja družbena pogodba v zvezi s prodajo poslovnega deleža?
  7. Kaj je skrben pregled?
  8. Gradbena pogodba je sklenjena in se izvršuje, naročnik zaide v težave in bi se rad razbremenil odgovornosti. Kakšne možnosti ima? Je izjava o odstopu lahko učinkovita? Bo pripeljala do konca pogodbenega razmerja?
  9. Kaj je znamka?

  v odgovor na: Vladimir Balažic #3951
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Feb 2022:
  -razlike med d.n.o. in d.o.o.; odgovornost za obveznosti po prenehanju družbe, skupno odločanje, ali lahko skupaj s prokuristom…
  -nad katerimi subjekti se sme začeti postopek osebnega stečaja, kam spada odvetnik; ali je spor med odvetnikom in d.o.o. gospodarski spor; kaj pa med odvetniško družbo in d.o.o.
  -nad družbo se je začel stečajni postopek. Ste stečajni upravitelj, kaj najprej naredite? Subjektivni pogoj za izpodbijanje dolžnikovih dejanj; kakšna tožba je to, zahtevek
  – patent

  Nič kaj novega, večinoma po starih vprašanjih. Je pa zeloo prijazen izpraševalec, ves čas je bil nasmejan in pred svojim delom se je kar namesto mene odločil, da rabim vsaj 5 minutni odmor Very Happy Pomaga, če ne gre. Važno da razmišljate, utemeljite stališče in za njim stojite. To je to. Srečno!

  v odgovor na: Srečko Jadek #3948
  Pdi Alumni
  Keymaster

  April 2022:
  spraševal me je ZGD-1 (firma, vse o prokuristu s poudarkom na njegovi odgovornosti), ZPre-1 (razlika pri iztisnitvi z ZGD-1 – tu je želel slišati tudi, da lahko iztisnitev izvede več prevzemnikov, ki delujejo usklajeno), ZFPPIPP (upniška prisilna poravnava, neenako obravnavanje upnikov na praktičnih primerih) in ZGJS (kaj ureja, razlike med javnim podjetjem in javnim gospodarskim zavodom in še nekaj stvari, ki se jih ne spomnim). Bodite pripravljeni tudi na “manj pomembne” zakone.
  Kot je že zapisano na forumu, teme izbira tudi glede na kandidatove odgovore. V mojem primeru sva na prevzeme zašla, ker sem Zpre-1 omenil v odgovoru.
  Po moji izkušnji je zgolj z osnovnim znanjem pogosto težko ugotoviti, kakšen odgovor želi slišati pri praktičnih primerih. Kljub temu pa osnovno znanje zadošča za uspešno opravo izpita.

  v odgovor na: Srečko Jadek #3947
  Pdi Alumni
  Keymaster

  Januar 2022:
  vsa vprašanja so temeljila na primerih:
  – doo/dd ustanovitev, prednosti eno in druge oblike če so ustanovitelji prijatelji,…, potem vse v zvezi z organi ene in druge oblike, pristojnostmi, načinom dela. odločanja,..
  – preventivno prestuktruiranje, akterji, posotpek, kaj z poslovnimi terjatvami,…
  – prevzemi – vse v zvezi s postopkom, fakultativna prevzemna ponudba, prag, povezava med zgd in ZPre glede squeez out metode,…

  Vprašanj je bilo veliko ampak vse v obliki pogovora. Ni vrtanja temveč zgolj iskanje znanja. Prijetna izkušnja in ocena več kot korektna.

  v odgovor na: Miodrag Đorđević #3946
  Pdi Alumni
  Keymaster

  -izpodbijanje sklepov skupščine d.o.o. na primeru, navzočnost odvetnika…
  -zakaj določena ureditev pri d.d. velja za d.o.o. (jaz sem šla razlagat razliko v naravi teh družb, torej namen tega, zakaj je pri d.o.o. majn stvari urejenih, on pa je hotel le to: – bolj togo urejanje je zahtevano v d.d.)
  -onesnažena nepremičnina, ki je predmet ločitvene pravice. kdo mora plačat stroške v zvezi s tem.. torej da se očisti in se potem proda, poplača se ločitven U: odgovor je ločitven U. Potem je sledilo vprašanje zakaj, pa sem razlagala namen, torej da je to ločena stečajna masa in da stroški ne morejo bremenit ostalih upnikov, ki se poplačajo iz splošne mase. sam je hotel slišat, da zato, da se varuje okolje
  -zakaj odloča o pritožbi eno višje sodišče (LJ)
  -izpodbijanje d.p.dejanj – primerjava z OZ – to je edino kar sem dobila od starih vprašanj, potem sva govorila, kako bi lahko v zvezi s kreditno pogodbo prišlo do tega izpodbijanja, sem pa rekla, da bi bil primer, če pride do reprogramiranja kredita- je vprašal v čigavo korist je to, sm rekla da v dolžnikovo, ampak da tu bi bila npr. banka lahko v primerjavi z ostalimi upniki v prednosti, če bi npr. dobila kakšno dodatno zastavljeno premoženje. In je rekel, da NE, da je v praksi primer, da dobi banka dodatno hipoteko. In sem rekla, da saj to sm rekla, torej zastavna pravica je hipoteka in je delal neke čudne obraze, ni bil zadovoljen. Skratka zoprn. -V zvezi s tem še kako se oblikuje TZ pri izpodbijanju
  -ali je neregistriran znak predmet stečajne mase, ali predstavlja premoženjsko korist
  -potem je šlo pa v bistvu tako na hitro, da mi ni pustil niti odgovorit na vprašanje, kaj šele da bi mi dal par sekund za premislek, da sploh ugotovim kaj hoče pri tem zmedenem postavljanju primerov. Uglavnem v enem primeru je potem razvil na to, da čigav interes se varuje v zvezi z squeeze out in si kar sam odgovoril, da je to interes večinskega delničarja, da ga manjšinci ne ovirajo.
  -nek primer o ravnanju uprave… sem začela o bussiness judgement rule, da odvisno, treba presojat s takratnega vidika…kakšne možnosti so imeli takrat na voljo… on je pa posmehljivo rekel, če res mislim, da je možnost da bi naslednji mandat dobila takšna uprava.
  -žal se kaj več ne spomnim, ker so bili neki primeri trenutni, za katere tudi dvomim, da jih bo ponavljal.

  v odgovor na: Vesna Sodja #3945
  Pdi Alumni
  Keymaster

  -kako odloča družbenik v enoosebni družbi in o knjigi sklepov
  -razlika med mandatno in podjemno pogodbo
  -pri gradbeni pogodbi napake v solidnosti gradnje (ne roki in to, ampak kaj je takšna napaka konkretno, katere lastnosti gradbe…)
  -ali je naročnik dolžan sprejet odpravo napake od podizvajalca (splošni del OZ)
  -sedež, poslovni naslov
  -podružnica
  -uvedba in začetek stečajnega postopka, povezava z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj in rokom
  -ločitvena in izločitvena pravica, neprijava terjatve v stečajno maso, roki za prijavo
  -naknadno najdeno premoženje v stečaju
  -kdaj lahko odvetniški pripravnik v gospodarskem sporu nadomešča odvetnika
  -kaj je avtorsko delo

  v odgovor na: Gospodarsko pravo #3930
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3858
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3856
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3853
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3851
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3849
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3847
  Marko Škerjanc
  Keymaster
  v odgovor na: Civilno pravo #3845
  Marko Škerjanc
  Keymaster
Updating…
 • V košarici ni izdelkov.